El kontroll

El kontroll i henhold til normen NEK 405-2 kan gi rabatt på forsikring av hus, innbo og landbruk.

Om det elektriske anlegget er i orden er allikevel ikke bare et økonomisk spørsmål. Statistikken viser nemlig at nesten halvparten av alle norske boligbranner er knyttet til elektrisitet, og dermed kan el-kontrollen bokstavelig talt være livsviktig.

Men hva sjekker vi egentlig under en slik kontroll?

Tavlen
Normalt starter kontrollen i anleggets inntak, nemlig sikringsskapet. Her ser vi etter varmegang, samtidig som skapets generelle tilstand kontrolleres. I tillegg sjekkes jordfeilbryter og overspenningsvern dersom man har dette installert. Om ikke dette er montert, anbefales det å etter-montere dette. Andre viktige punkter er tilstanden på jordingsanlegget ditt.

Temperaturmåling
Ved å måle temperatur på belastet anlegg/ kurs avdekkes eventuelle overbelastninger og feil. Vi har da hoved fokus på tavlen din

Stikkontakter, lampepunkter og apparater
Videre sjekkes el-materiell utenfor sikringsskapet i boligen for feil. Hva som sjekkes avhengig av hvilke elektriske apparater du har hjemme hos deg, men for de aller fleste er det aktuelt å sjekke apparater som vaskemaskin, ovn, varmtvannsbereder, lysarmaturer, oppvaskmaskin og komfyr. På grunn av antall branntilløp, er det i dag påbudt med komfyrvakt i alle nye hus. Forskriftene har ikke tilbakevirkende kraft, men det anbefales på det sterkeste å etter-montere dette også i eldre boliger. Krav til komfyrvakt kom i 2010.

I nye hus er det krav om montering av kun jordede stikkontakter, men dette gjelder ikke for eldre boliger. På bad/vaskerom skal også alle kontakter være jordet uansett, og el-materiell må være godkjent for bruk i våtrom.

Tilstandsrapport
Underveis i kontrollen er det vanlig å tilby råd til boligeieren, selv for punkter som faller innenfor godkjenning. Et typisk råd er å begrense bruken av skjøteledninger og grenuttak, dersom slike brukes som en permanent løsning. For utstyr som i praksis er permanent montert, for eksempel TV, skal man nemlig i dag bruke fastmonterte stikkontakter.

Etter kontrollen leverer vi en komplett tilstandsrapport av anlegget ditt. Det er viktig å merke seg at det kan være feil som ikke blir fanget opp av kontrollen, og det er derfor nødvendig at du selv også er på vakt mot synlige skader på anlegget ditt.

Redusert forsikring

Mange forsikringsselskaper gir rabatt på premie med en godkjent kontroll av el-anlegget, gjort av et autorisert firma- dette kalles en FG godkjenning.. Sjekk med ditt forsikringsselskap hvilke regler som gjelder.

Vi har alle nødvendige sertifiseringer og autorisasjoner, som er nødvendig for å utføre en el kontroll etter gjeldende krav og regler.

 

Bestill el kontroll hos oss!

Kontakt oss

Spørsmål? Kontakt oss!

Kontakt oss

Sertifikater