Guide: strømsparing i næringsbygg

Publisert 12. oktober 2022
GRØNNE BYGG PRIORITERES: Reduserte energikostnader, miljøvennlige materialer, godt inneklima og lave utslipp blir stadig viktigere for investorer, leietakere og långivere når næringsbygg er oppe til vurdering. 

Mange bygg bruker unødvendig store mengder energi. Heldigvis er det mange tiltak som kan redusere strømutgiftene betraktelig.

Eier eller forvalter du et næringsbygg? Da er du sannsynligvis opptatt av å spare strøm. I denne guiden gir vi deg råd om energibesparende, miljøvennlige og enkle tiltak som gir stor gevinst, lavere strømregning og bedre inneklima.

Det er mange gode grunner til å investere i energieffektive bygg:

 • Grønne bygg krever mindre energi og holder bedre på varmen.
 • Næringsbygg med gode energiløsninger er attraktive blant kjøpere og leietakere.
 • Grønne bygg har bedre inneklima.

Unngå unødig energibruk med smart strømstyring

De fleste næringslokaler har mange lyskilder. Du kan redusere energibehovet til belysning med bevegelsessensorer, akustiske sensorer og dagslysstyring. Lyset slår seg automatisk av etter en bestemt periode uten bevegelse eller lyd. Dette tiltaket er aktuelt både innendørs og utendørs.

Tips: Ved å installere tidsbrytere eller fotoceller for belysningen eller, en kombinasjon av disse, kan du spare mye strøm.

Elektriker monterer lys i taket av industrielt lagerbygg
INVESTER I LYS: Riktig belysning sikrer høy energiutnyttelse, lang levetid og lave vedlikeholdsutgifter.

Bytt til LED-belysning

På tide å oppgradere belysningen? LED-lysrør bruker i snitt 60 prosent mindre energi enn tradisjonelle kvikksølvlysrør og reduserer energiforbruket betraktelig.

LED-lysrør gir også mindre varme. Om lag 80 prosent av energien omdannes til lys og bare 20 prosent til varme. For konvensjonelle lysrør går mindre energi til lys og det produseres betydelig mer varme, som bidrar til at varmen øker i rommet.

Bonusen med LED-lysrør er at de bidrar til å redusere karbonutslipp fordi energiforbruket er hele 60 prosent lavere enn en kvikksølvlysstofflampe.

Installer varmepumpe

Varmepumper kan spare mye energi og er en lønnsom investering i både nye og eksisterende bygg.

Varmepumper utnytter gratis energi fra omgivelsene og kan produsere tre ganger så mye varmeenergi som den bruker strøm. Dette gir vesentlig lavere energikostnader enn elektrisk oppvarming.

Norgeseliten har lang erfaring med installasjon av ulike typer varmepumper i næringsbygg, sameier og borettslag.

Tips: Termostatstyrt varmes gjør det mulig å styre temperaturen individuelt i ulike rom og soner.  Det gir både et effektivt energiforbruk og et bedre inneklima i bygget.

Produser din egen strøm

Høye strømpriser, ENØK-støtte og fokus på bærekraft skaper enorm interesse for solcelleanlegg hos norske virksomheter, og flere har allerede installert et, eller er i gang med planleggingen.

På næringsbygg med flate tak er ofte installasjonen av solcelleanlegg mindre krevende enn på hus med takstein. I de fleste næringsbygg er også forbruket av elektrisk energi størst på dagtid når solcelleanlegget produserer mest strøm.

Her er flere gode grunner til å investere i solcelleanlegg på næringsbygg:

 • Solcelleanlegg gir bygget bedre energimerking og bidrar til en grønn profil.
 • Næringsbygg får ikke samme strømstøtte som privatboliger.
 • Verdien på næringsbygg kan øke med solcelleanlegg.
 • Solcelleanlegget kan smelte snø på taket.
 • Bygget blir mer attraktivt på utleiemarkedet.
 • Solcellepaneler er ekstra lønnsomt ved utskiftning av tak.
SATS PÅ SOL: I juli 2022 trådte den nye nettleiemodellen i kraft. Den skal fordele strømbruken utover døgnet og begrense hvor mye kapasitet som tas fra strømnettet. Solcelleanlegget bidrar til å avlaste dette.

Få oversikt – unngå «strømfella»

I store bygg med mange leietakere kan det være krevende å ha kontroll på energibruken – og mangel på oversikt er en viktig årsak til høyt strømforbruk.

Dette kan du gjøre for å unngå de største energityvene:

 • Unngå at systemer jobber mot hverandre. Når varme- og kjølesystemet går samtidig, bruker de unødvendig mye energi.
 • Installer termostater på radiatorer og ovner. Da kan temperaturen styres lokalt, i soner eller i hvert enkelt rom.
 • Skru av lys og varme når bygget står tomt eller delvis tomt og juster energibruken i energibruken etter dette.
 • Senk gjennomsnittstemperaturen i bygget. Innendørs bør temperaturen ligge mellom 21 og 23 grader.

Sertifikater