Alarmanlegg

Vi sørger for at du blir varslet raskt ved brann eller innbrudd i dine lokaler.

I dag finnes det mange gode alarmsystemer på markedet. Vi hjelper deg med å velge løsningene som best mulig sikrer dine lokaler mot brann og innbrudd.Hvordan låser medarbeidere seg inn i dag? Og hvordan varsles driftsansvarlig hvis det skulle oppstå røykutvikling eller innbrudd? Du kan nå få varslinger til mobil eller til PC, i tillegg til at alarmen utløses lokalt. Dermed kan du hele tiden ha oversikt over hvilken alarm som utløses og hvor. Alarmer kan selvsagt også viderekobles til sentral.

Ring Engerdal Elektro i dag, så kan vi sammen kartlegge hvordan sikkerheten i din bedrift kan ivaretas best mulig.

Kontakt oss

Spørsmål? Kontakt oss!

Kontakt oss

Sertifikater